Stipendier

 

Sophiasystrarnas minnesfond (PlusGiro 97 39 16-0) delar årligen ut stipendier. För sophiasystrar finns det även möjlighet att söka stipendier ur fonder som Stiftelsen Sophiahemmet förvaltar nämligen:
 
1) Solhemsstiftelsen som ”i första hand skall främja vård av och utöva hjälpverksamhet bland sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Finnes härutöver disponibel avkastning må understöd lämnas för utbildning av sophiasystrar”.
 
2) Fru Tora Wåhlins fond vars avkastning skall användas för resestipendier eller vidareutbildning för sophiasystrar
 
Ansökningsanvisningar finns i medlemsmatrikeln.

 

Ansökningsblanketter kan även rekvireras från föreningen FVO telefon 08-411 33 31 eller Sophiahemmets Högskola 08-406 29 16.