Skip to content

Styrelsen 2022

Ordinarie:

Christina Jansson (ordförande)
Yvonne Wendt (Vice ordförande/sekreterare)
Camilla Tomaszemski (Kassaförvaltare)
Eva Almgren-Lidman (Klubbmästare)


Suppleanter:

Susanne Georgsson
Annica Lagerin
Monica Ling Roos
Eva Löjdström Wallin


Revisorer:

Eva Arnqvist Gustafsson (ordinarie)
Maria Ekström (ordinarie)
Monica Dahlgren (biträdande)

 


Adresser: se matrikel – logga in på mina sidor