Skip to content

Om oss

Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola/sjuksköterskehögskola/Sophiahemmet Högskola erhållit legitimation som sjuksköterska/sjukskötare.

Medlemmarna i kåren benämns Sophiasystrar. Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår, vilken är att betrakta som en intresseförening.

Föreningen bildades 1984 i samband med att Sophiahemmets sjuksköterskeskola var nedläggningshotad. Medlemmarna i föreningen erlägger en avgift som för närvarande är 200 kronor.

Endast medlemmar i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår får matrikel, rondbrev och andra utskick.

Vid återinträde kontakta Föreningshuset SEDAB tel. 08-121 513 10.

Föreningen har till uppgift:

  • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
  • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
  • att utge medlemsmatrikel
  • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Kontakt per e-post: karen@sophiasyster.nu

Synpunkter på hemsidan: medlem@sophiasyster.nu