Skip to content

Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad utbildning vid Sophiahemmet Högskola (eller någon av dess föregångare) utbildats till legitimerad sjuksköterska. Alla som genomgått denna utbildning får kalla sig Sophiasyster.

Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår, en intresseförening för nätverkande mellan Sophiasystrar. För dig som ska eller nyligen har examinerats så ansöker du om medlemskap i samband med att du ansöker om examen. Har det gått några år sedan du tog examen går det bra att ansöka om medlemskap via sophiasyster@foreningshuset.se.

Som medlem blir du inbjuden till våra specialevenemang såsom vårutflykten, firandet av Sophiadagen och höstsalongen då talare bjuds in för att berätta om aktuella ämnen. Julfesten brukar vara en höjdpunkt med möjlighet till mingel under trevliga former till härlig musik.

Läs mer om föreningen

Föreningen har till uppgift:

  • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
  • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
  • att utge medlemsmatrikel
  • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Alla våra aktiviteter

Se alla aktiviteter