Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola /­­sjuksköterskehögskola /­­Sophiahemmet Högskola erhållit legitimation som sjuksköterska /­­sjukskötare.

Medlemmarna i kåren benämns Sophiasystrar. Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår, vilken är att betrakta som en intresseförening.

Läs mer om föreningen

 • 20181205 Bild 1
 • 20181205 Bild 2
 • Sophiasystrar
 • sophiasystrar
 • Historiskbild
 • Sophia
 • sophia
 • sophiasystrar

Föreningen har till uppgift:

 • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
 • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
 • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
 • att utge medlemsmatrikel
 • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Alla våra aktiviteter

Se alla aktiviteter