Skip to content

Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad sjuksköterskeutbildning vid Sophiahemmet sjuksköterskeskola/högskola erhållit legitimation som sjuksköterska. Medlemmarna i Sophiahemmets sjuksköterskekår benämns Sophiasystrar. Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår vilken är att beakta som en intresseförening och ett alumnnätverk.

Det har funnits en sjuksköterskekår vid Sophiahemmet Högskola alltsedan Drottning Sophias dagar. Föreningen bildades först 1984 i samband med att Sophiahemmets sjuksköterskeskola var nedläggningshotad.

Efter två betalningsfria år efter examen betalar medlemmarna en avgift som för närvarande är 200 kronor. Vid återinträde kontakta Föreningshuset SEDAB tel. 08-121 513 10.

Medlemmar i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår får rondbrev en gång om året. Föreningen är också aktiv på Instagram under signaturen ”Sophiasystern”. Här läger vi upp information om våra evenemang och andra aktuella händelser, så följ och omnämn gärna @sophiasystern i dina inlägg.

Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår har till uppgift:

  • att omvärldsbevaka och befrämja Sophiasystrarnas intressen samt stimulera en god kåranda,
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner,
  • att verka i enlighet med Sophiahemmets värdegrund,
  • att samverka med studentkåren och alumnverksamheten vid Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet ideell förening kring gemensamma intressen.

Läs mer om föreningen

Föreningen har till uppgift:

  • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
  • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
  • att utge medlemsmatrikel
  • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Alla våra aktiviteter

Se alla aktiviteter