Nästa rum används som kårexpedition.Museet har besökts av ett stort antal personer. Besökare med sjukvårdsutbildning, inte endast Sophiasystrar, har upplevt igenkännandets glädje och lekmän har fått intressant information.Kerstin Isacson, 2001