Medlem

Så här blir du medlem i Sophiahemmets Sjuksköterskekår

Medlem i Sophiahemmets Sjuksköterskekår blir du efter avslutad utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola/sjuksköterskehögskola/Sophiahemmet Högskola när du erhållit legitimation som sjuksköterska/sjukskötare.

Medlemmarna i kåren benämns Sophiasystrar.

Vid återinträde kontakta föreningens kansli på tel. 08-121 513 10.

Varför medlem?

Genom att vara medlem stöttar du föreningens verksamhet:

  • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
  • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
  • att utge medlemsmatrikel
  • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår är en intresseförening. Föreningen bildades 1984 i samband med att Sophiahemmets sjuksköterskeskola var nedläggningshotad.

Läs mer om  Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår 

Medlemsavgift

200  kr
PlusGiro: 880100-3
Ange alltid din personliga OCR-Referens (Avinummer) vid inbetalning. Vänligen kontakta föreningens kansli på tel. 08-121 513 12 eller medlem@sophiasyster.nu om du inte har tillgång till din OCR-Referens.

Min Sida

På Min Sida kan du uppdatera dina adressuppgifter, betala din medlemsavgift etc, för att logga in anger du din registrerade epostadress och ditt lösenord. Om du saknar ett lösenord trycker du på knappen Inget Lösenord? och ett lösenord mailas till dig. Om vi saknar din epostadress tar vi gärna emot den, kontakta oss på medlem@sophiasyster.nu.

Webmatrikel

Endast medlemmar i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår får matrikel, rondbrev och andra utskick. Online-matrikel med dagsaktuella uppgifter om medlemmarna. Inloggning krävs. Logga in.

Medlemsfrågor

Om du önskar göra adressändring eller har andra matrikelärenden är du välkommen att kontakta föreningens kansli på telefonnummer 08-121 513 12 (öppettider 08:30-12:00) eller på epostadress medlem@sophiasyster.nu.

Har du frågor om föreningen är ni välkomna att ringa till 08-121 513 12 eller skicka e-post till karen@sophiasyster.nu, du kan också använda kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.