Skip to content

Medlem

Så här blir du medlem i Sophiahemmets Sjuksköterskekår

Medlem i Sophiahemmets Sjuksköterskekår blir du efter avslutad utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola/sjuksköterskehögskola/Sophiahemmet Högskola när du erhållit legitimation som sjuksköterska/sjukskötare.

Medlemmarna i kåren benämns Sophiasystrar.

Vid återinträde kontakta föreningens kansli på tel. 08-121 513 10.

Varför medlem?

Genom att vara medlem stöttar du föreningens verksamhet:

  • att befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera till en god kåranda
  • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner
  • att tillvarata Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas intressen
  • att utge medlemsmatrikel
  • att verka för utveckling av omvårdnadsarbetet

Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår är en intresseförening. Föreningen bildades 1984 i samband med att Sophiahemmets sjuksköterskeskola var nedläggningshotad.

Läs mer om  Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår 

Medlemsavgift

200 kr
PlusGiro: 4809900-6
Ange alltid din personliga OCR-Referens (Avinummer) vid inbetalning. Vänligen kontakta föreningens kansli på tel. 08-121 513 10 eller medlem@sophiasyster.nu om du inte har tillgång till din OCR-Referens.

Min Sida

Logga in på Min Sida.
På Min Sida kan du uppdatera dina adressuppgifter, betala din medlemsavgift etc, för att logga in anger du din registrerade e-postadress och ditt lösenord. Om det är första gången du loggar in eller glömt ditt lösenord trycker du på ”Glömt/saknar lösenord?”. Då skickas en återställningslänk till angiven epostadress som är giltig i 24 timmar som du använder till att skapa ett lösenord. Om vi saknar din e-postadress tar vi gärna emot den, kontakta oss på medlem@sophiasyster.nu.

Webmatrikel

Endast medlemmar i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår får matrikel, rondbrev och andra utskick. Online-matrikel med dagsaktuella uppgifter om medlemmarna. Inloggning krävs. Logga in.

Medlemsfrågor

Om du önskar göra adressändring eller har andra matrikelärenden är du välkommen att kontakta föreningens kansli på telefonnummer 08-121 513 10 (öppettider 08:30-12:00 mån – tors och 08:30-10.50 på fredagar) eller på e-postadress medlem@sophiasyster.nu.

Har du frågor om föreningen är ni välkomna att ringa till 08-121 513 10 eller skicka e-post till karen@sophiasyster.nu, du kan också använda kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.